• slider-image
  จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยทั้งปลีกและส่ง
  สินค้ามีคุณภาพและราคามาตรฐาน มีบริการส่งให้ทั้งที่พักอาศัยและโรงพยาบาล
 • slider-image
  จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยทั้งปลีกและส่ง
  สินค้ามีคุณภาพและราคามาตรฐาน มีบริการส่งให้ทั้งที่พักอาศัยและโรงพยาบาล
หน้าหลัก / ชุดตรวจแบบ rapid test / ชุดตรวจโควิด-19 โดยการตรวจสารคัดหลังจากโพรงจมูก (SWAB)

ชุดตรวจโควิด-19 โดยการตรวจสารคัดหลังจากโพรงจมูก (SWAB)

แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์

 • ฿20.00

  บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้
  ใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการเข้ากันได้กับการติดเชื้อ SARS-CoV-2
  ผลการทดสอบนี้เป็นการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโควิด-19
  ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น ต้องยืนยันผลดวยวิธี real time RT-PCR
  ในกรณีที่มีเชื้อจำนวนน้อย ชุดตรวจนี้อาจให้ผลลบได้

 • ฿300.00

  บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้
  ใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการเข้ากันได้กับการติดเชื้อ SARS-CoV-2
  ผลการทดสอบนี้เป็นการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโควิด-19
  ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น ต้องยืนยันผลดวยวิธี real time RT-PCR
  ในกรณีที่มีเชื้อจำนวนน้อย ชุดตรวจนี้อาจให้ผลลบได้

 • ฿16.00
  • บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้้ / HOME USE
  • ใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการเข้ากันได้กับการติดเชื้อ SARS-CoV-2
  • ผลการทดสอบนี้เป็นการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโควิด-19
  • ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น ต้องยืนยันผลด้วยวิธี real time RT-PCR
  • ในกรณีที่มีเชื้อจำนวนน้อย ชุดตรวจนี้อาจให้ผลลบได้
 • ฿300.00
  • บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้้ / HOME USE
  • ใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการเข้ากันได้กับการติดเชื้อ SARS-CoV-2
  • ผลการทดสอบนี้เป็นการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโควิด-19
  • ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น ต้องยืนยันผลด้วยวิธี real time RT-PCR
  • ในกรณีที่มีเชื้อจำนวนน้อย ชุดตรวจนี้อาจให้ผลลบได้
 • ฿1,500.00
  • บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้้ / HOME USE
  • ใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการเข้ากันได้กับการติดเชื้อ SARS-CoV-2
  • ผลการทดสอบนี้เป็นการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโควิด-19
  • ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น ต้องยืนยันผลด้วยวิธี real time RT-PCR
  • ในกรณีที่มีเชื้อจำนวนน้อย ชุดตรวจนี้อาจให้ผลลบได้
 • ฿1,900.00
   • ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น ต้องยืนยันผลด้วยวิธี real time RT-PCR
   • ในกรณีที่มีเชื้อจำนวนน้อย ชุดตรวจนี้อาจให้ผลลบได้
   • ใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับการติดเชื้อโควิด 19
   • ผลการทดสอบนี้เป็นการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโควิด-19

   ได้รับการรับรองโดย อย. ใบรับรองการประเมินเทคโนโลยีที่ T 6400377

 • ฿380.00
  • SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit (collodial gold method)ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง จากการเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งโพรงจมูก NASAL SWAB (สำหรับบุคคลทั่วไป HOME USE)
   ตรวจง่าย รู้ผลไวภายใน 30 นาที ได้รับการรับรองการประเมินเทคโนโลยีตามมาตราฐานจาก สนง. คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)สินค้า 1 ชุดประกอบด้วย
   – ไม้ป้ายสารคัดหลั่ง
   – หลอดเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง
   – สารสกัดแอนติเจน R1 (อยู่ภายในหลอดเก็บตัวอย่าง)
   – แผ่นทดสอบ

    

 • ฿20.00
  • SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit (collodial gold method)ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง จากการเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งโพรงจมูก NASAL SWAB (สำหรับบุคคลทั่วไป HOME USE)
   ตรวจง่าย รู้ผลไวภายใน 30 นาที ได้รับการรับรองการประเมินเทคโนโลยีตามมาตราฐานจาก สนง. คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
  • สินค้า 1 ชุดประกอบด้วย
   – ไม้ป้ายสารคัดหลั่ง
   – หลอดเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง
   – สารสกัดแอนติเจน R1 (อยู่ภายในหลอดเก็บตัวอย่าง)
   – แผ่นทดสอบ
Top