• slider-image
  จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยทั้งปลีกและส่ง
  สินค้ามีคุณภาพและราคามาตรฐาน มีบริการส่งให้ทั้งที่พักอาศัยและโรงพยาบาล
 • slider-image
  จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยทั้งปลีกและส่ง
  สินค้ามีคุณภาพและราคามาตรฐาน มีบริการส่งให้ทั้งที่พักอาศัยและโรงพยาบาล
หน้าหลัก / ชุดตรวจแบบ rapid test / ชุดตรวจโควิด-19 โดยการตรวจจากสารคัดหลั่งด้วยน้ำลาย (SALIVA)

ชุดตรวจโควิด-19 โดยการตรวจจากสารคัดหลั่งด้วยน้ำลาย (SALIVA)

แสดงทั้งหมด 11 ผลลัพท์

 • ฿20.00

  บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้
  ใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการเข้ากันได้กับการติดเชื้อ SARS-CoV-2
  ผลการทดสอบนี้เป็นการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโควิด-19
  ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น ต้องยืนยันผลดวยวิธี real time RT-PCR
  ในกรณีที่มีเชื้อจำนวนน้อย ชุดตรวจนี้อาจให้ผลลบได้

 • ฿300.00

  บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้
  ใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการเข้ากันได้กับการติดเชื้อ SARS-CoV-2
  ผลการทดสอบนี้เป็นการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโควิด-19
  ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น ต้องยืนยันผลดวยวิธี real time RT-PCR
  ในกรณีที่มีเชื้อจำนวนน้อย ชุดตรวจนี้อาจให้ผลลบได้

 • ฿300.00
  • บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้้ / HOME USE
  • ใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการเข้ากันได้กับการติดเชื้อ SARS-CoV-2
  • ผลการทดสอบนี้เป็นการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโควิด-19
  • ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น ต้องยืนยันผลด้วยวิธี real time RT-PCR
  • ในกรณีที่มีเชื้อจำนวนน้อย ชุดตรวจนี้อาจให้ผลลบได้
 • ฿1,500.00
  • บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้้ / HOME USE
  • ใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการเข้ากันได้กับการติดเชื้อ SARS-CoV-2
  • ผลการทดสอบนี้เป็นการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโควิด-19
  • ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น ต้องยืนยันผลด้วยวิธี real time RT-PCR
  • ในกรณีที่มีเชื้อจำนวนน้อย ชุดตรวจนี้อาจให้ผลลบได้
 • ฿16.00
  • บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้้ / HOME USE
  • ใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการเข้ากันได้กับการติดเชื้อ SARS-CoV-2
  • ผลการทดสอบนี้เป็นการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโควิด-19
  • ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น ต้องยืนยันผลด้วยวิธี real time RT-PCR
  • ในกรณีที่มีเชื้อจำนวนน้อย ชุดตรวจนี้อาจให้ผลลบได้
 • ฿300.00
  • บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้้ / HOME USE
  • ใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการเข้ากันได้กับการติดเชื้อ SARS-CoV-2
  • ผลการทดสอบนี้เป็นการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโควิด-19
  • ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น ต้องยืนยันผลด้วยวิธี real time RT-PCR
  • ในกรณีที่มีเชื้อจำนวนน้อย ชุดตรวจนี้อาจให้ผลลบได้
 • ฿1,500.00
  • บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้้ / HOME USE
  • ใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการเข้ากันได้กับการติดเชื้อ SARS-CoV-2
  • ผลการทดสอบนี้เป็นการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโควิด-19
  • ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น ต้องยืนยันผลด้วยวิธี real time RT-PCR
  • ในกรณีที่มีเชื้อจำนวนน้อย ชุดตรวจนี้อาจให้ผลลบได้
 • ฿1,500.00
  • บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้้ / HOME USE
  • ใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการเข้ากันได้กับการติดเชื้อ SARS-CoV-2
  • ผลการทดสอบนี้เป็นการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโควิด-19
  • ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น ต้องยืนยันผลด้วยวิธี real time RT-PCR
  • ในกรณีที่มีเชื้อจำนวนน้อย ชุดตรวจนี้อาจให้ผลลบได้
Top