• slider-image
  จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยทั้งปลีกและส่ง
  สินค้ามีคุณภาพและราคามาตรฐาน มีบริการส่งให้ทั้งที่พักอาศัยและโรงพยาบาล
 • slider-image
  จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยทั้งปลีกและส่ง
  สินค้ามีคุณภาพและราคามาตรฐาน มีบริการส่งให้ทั้งที่พักอาศัยและโรงพยาบาล
หน้าหลัก / ชุดตรวจแบบ rapid test / ชุดตรวจโควิด-19 โดยการตรวจสารคัดหลังจากโพรงจมูก (SWAB) / ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเองจากการเก็บตัวอย่างที่ โพรงจมูก 1:1 เทส แบบยกลัง 100 ชุด (สำหรับการสวอป)

ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเองจากการเก็บตัวอย่างที่ โพรงจมูก 1:1 เทส แบบยกลัง 100 ชุด (สำหรับการสวอป)

฿1,900.00

  • ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น ต้องยืนยันผลด้วยวิธี real time RT-PCR
  • ในกรณีที่มีเชื้อจำนวนน้อย ชุดตรวจนี้อาจให้ผลลบได้
  • ใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับการติดเชื้อโควิด 19
  • ผลการทดสอบนี้เป็นการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโควิด-19

  ได้รับการรับรองโดย อย. ใบรับรองการประเมินเทคโนโลยีที่ T 6400377

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

Top