• slider-image
    จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยทั้งปลีกและส่ง
    สินค้ามีคุณภาพและราคามาตรฐาน มีบริการส่งให้ทั้งที่พักอาศัยและโรงพยาบาล
  • slider-image
    จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยทั้งปลีกและส่ง
    สินค้ามีคุณภาพและราคามาตรฐาน มีบริการส่งให้ทั้งที่พักอาศัยและโรงพยาบาล
หน้าหลัก / ชุดตรวจแบบ rapid test / ชุดตรวจโควิด-19 โดยการตรวจจากสารคัดหลั่งด้วยน้ำลาย (SALIVA) / ชุดตรวจโควิท แบบน้ำลาย 1 กล่อง/1 ชุด (ปท T6400445) ฆพ1795/2564 บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้ SARS COV 2 Antigen Detection kit

ชุดตรวจโควิท แบบน้ำลาย 1 กล่อง/1 ชุด (ปท T6400445) ฆพ1795/2564 บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้ SARS COV 2 Antigen Detection kit

฿16.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. อ่านคำแนะนำอย่างละเอียดก่อนใช้งาน2. ควรตรวจในห้องปลอดคน3. ห้ามใช้งานถ้าซองถาดตรวจชำรุด4. อย่าเปลี่ยนส่วนประกอบในอุปกรณ์5. ผลลัพท์เชิงลบจะเกิดขึ้นกับชุดอุปกรณ์นี้หากระดับเชื้อ COVID-19 อยู่ในระดับต่ำ6. นี่เป็นเพียงเครื่องมือช่วยวินิจฉัยเบื้องต้นเท่านั้นหากผลเป็นบวกขอแนะนำให้ใช้วิธีตรวจ PCR เพื่อยืนยันผลอีกครั้ง

การเก็บรักษาชุดตรวจ :1. ควรเก็บที่อุณหภูมิ 4 ํC – 30 ํC2. ชุดตรวจมีอายุ 2 ปี ตามฉลากที่กำกับไว้3. หลังจากแกะซองถาดตรวจหาเชื้อแล้วให้รีบตรวจภายใน 1 ชั่วโมง

การเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติม :1. มือถือสำหรับจับเวลา2. ถุงขยะติดเชื้อ หรือถุงขยะสีแดง 2 ชั้น เขียนกระดาษแปะที่ถุงว่าขยะติดเชื้อ

วิธีการตรวจโควิด 19 ผ่านการตรวจตัวอย่างจากน้ำลาย 1. ก่อนเก็บตัวอย่าง 30 นาที ต้องงดอาหาร เครื่องดื่ม เเละงดสูบบุหรี่2. บ้วนน้ำลายลงในกรวย ใส่หลอดเก็บตัวอย่าง โดยต้องเก็บน้ำลายให้ถึงขีดปริมาณที่กำหนด3. ปิดฝาหลอดเก็บตัวอย่าง พร้อมคว่ำหลอดเก็บตัวอย่างขึ้นเเละลง 10 ครั้ง4. หยดตัวอย่าง 3 หยดลงในหลุมทดสอบ รอผล 10 นาทีเเละอ่านผลทดสอบ

วิธีการอ่านผล ชุดตรวจ โค วิด แบบ น้ำลาย- ขีดสีเเดงปรากฏที่ตัว C หมายความว่า ผลเป็นลบไม่พบเชื้อ- ขีดสีแดงปรากฏที่ตัว C เเละ T หมายความว่า ผลเป็นบวก พบเชื้อ- หากไม่มีขีดปรากฎที่ตัว C เเละ T แปลว่าอ่านผลไม่ได้ ควรทดสอบใหม่อีกครั้ง

Top