• slider-image
    จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยทั้งปลีกและส่ง
    สินค้ามีคุณภาพและราคามาตรฐาน มีบริการส่งให้ทั้งที่พักอาศัยและโรงพยาบาล
  • slider-image
    จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยทั้งปลีกและส่ง
    สินค้ามีคุณภาพและราคามาตรฐาน มีบริการส่งให้ทั้งที่พักอาศัยและโรงพยาบาล
หน้าหลัก / ถุงมือยาง / ถุงมือทางการแพทย์สำหรับตรวจโรค PURE GLOVE ชนิดมีแป้ง Size XS จำนวน 1 ลัง

ถุงมือทางการแพทย์สำหรับตรวจโรค PURE GLOVE ชนิดมีแป้ง Size XS จำนวน 1 ลัง

฿1,530.00

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

Pure Glove ถุงมือยาง กล่องเขียว
ถุงมือยาง PURE GLOVE ผิวเรียบ ่มีแป้ง
เหมาะสำหรับโรงงานอิเลคทรอนิคส์ อุตสาหกรรมอาหาร ยา โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
ใช้งานได้เอนกประสงค์
สำหรับใช้ครั้งเดียว
1 ลัง มี 10 กล่อง | 1 กล่อง มี 50 คู่ (100 ชิ้น)

Top